Centre d'acollida SUARA 1
Centre d'acollida SUARA 2
Després
Abans

Aquí podeu veure l’Abans i Després d’aquesta reforma

Centre d'acollida SUARA

2019 | AMPOSTA

 

El disseny parteix de la voluntat de crear un espai amb la major identitat visual per generar un ambient modern i distès per als nois residents al centre. Un espai diàfan, que alberga la sala d’estar i menjador però, que al mateix moment, es perceben com ambients diferents. Aquest efecte s’aconsegueix amb un joc cromàtic mitjançant l’aplicació estratègica de 3 colors: el verd menta, el taronja i el groc. La proposta, a banda de cobrir les necessitats funcionals que requereix el centre, pretén apropar el disseny contemporani als nois i noies.

Comparteix