Apartament MN 1
Apartament MN 2
Després
Abans

Aquí podeu veure l’Abans i Després d’aquesta reforma

Apartament MN

Emplaçament: St.Carles de la Ràpita

Any: 2011

Encàrrec: Privat

Estat: Avantprojecte

IMATGE – IDENTITAT. La proposta d’ampliació de la sala de musculació augmenta les prestacions del club al mateix moment que li proporciona una nova imatge a la seva petita edificació exitent.

L’ampliació del gimnàs del club s’entén també com una operació de renovació de la imatge de la zona d’accés. L’edifici existent alberga el vestíbul d’entrada, la zona administrativa i l’esmentada sala de musculació. Enlloc d’ampliar la sala com si d’un apèndix es tractés, el projecte proposa una peça longitudinal que conté el gimnàs i un porxo d’entrada. D’aquesta forma la primera escena que es té del club és aquesta nova ampliació i un tractament de l’urbanització a través de passeres i làmines d’aigua que refresquen l’ambient sec i creen uns efectes de reflexió.

Comparteix