Escola d'artistes de Tortosa

2010 | TORTOSA

Proposta ciutadana

Es proposa una solució per al solar del Barri del Castell que dona a la plaça de l’àbside. L’edifici pretén cobrir les exigències del programa acadèmic i aportar una resposta urbana a un entorn molt accidentat.

El lloc disposa d’uns condicionants preexistents que dificulten la seva implantació: els desnivells, la configuració de la façana a la plaça de l’àbside de la catedral i l’existència d’unes runes. En front a aquest emplaçament, l’estratègia és la de realitzar una sèrie d’operacions booleanes que responen al seu entorn més immediat per condicionar la volumetria a les exigències funcionals, estructurals, espacials i formals. El projecte ofereix una planta baixa d’exposicions amb contacte visual a les runes, una planta passatge que comunica amb tot el nivell interior de l’illa del barri, unes plantes d’aules compartimentades, una gran sala-taller i una coberta de lluernaris amb una terrassa amb vistes. L’edifici capta la llum a través de les façanes, la coberta i el passatge. Render: Josep Solé

Comparteix