Ivan Gas | Arquitecte

PLANS D'EMPRESA PER ESTABLIMENTS COMERCIALS

Descarregar PDF

IDEA DE NEGOCI

Una idea de negoci ha de respondre a un buit del mercat per oferir un servei innovador a un target puntual en el moment precís. Un plantejament erroni provoca el fracàs i la pèrdua de l’inversió.

 

SISTEMA DE GESTIÓ

Un cop la idea de negoci està presa, el sistema de gestió es plantejarà per garantir que l’empresa realitza totes les seves activitats per aconseguir els seus objectius mitjançant uns procediments i processos.

 

LIDERATGE I ESTRATÈGIA

Tan important és tenir una bona idea i un bon plantejament com contagiar a l’equip de treball perquè es sentin involucrats amb la causa. Aquí, es tracta la definició, l’implantació, l’avaluació i la millora del missatge i l’estratègia plantejada per la direcció.

ESTRUCTURA I PROCESSOS

Tota empresa requereix d’una divisió de les feines a realitzar i una coordinació paral·lela que garanteixi un treball transversal.

 

Es processos serveixen per gestionar les rutines de l’empresa a través de procediments, documents i indicadors.

 

EXECUCIÓ

L’execució del pla es la posada en pràctica d’unes determinades operacions a partir dels recursos dels que disposem.

 

Operacions: màrketing, producció i logística.

Recursos: personal, aliances, infraestructura, finances, tecnologia, etc.

 

 

MÉS INFORMACIÓ ( fes click a "descarregar pdf )