Ivan Gas | Arquitecte

Escola

d'artistes

Emplaçament: Tortosa

Any: 2010

Encàrrec: Proposta ciutadana

Estat: Projecte

INTEGRACIÓ - LLUM. Es proposa una solució per al solar del Barri del Castell que dóna a la plaça de l'àbside. L'edifici pretén cobrir les exigències de programa i aportar una resposta urbana a un entorn molt accidentat.

Comparteix

Compartir al Facebook Compartir al Twitter Compartir al Google Plus Compartir al Tumblr

Descripció

El lloc disposa d'unes característiques que dificulten la seva implantació: els desnivells, la configuració de la façana a la plaça de l'àbside de la catedral i l'existència d'unes runes. En front a tots aquests condicionants, l'estratègia és la de realitzar una sèrie d'operacions booleanes que responen al seu entorn més immediat per acondicionar la volumetria a les exigències funcionals, estructurals, espaials i formals. El projecte ofereix una planta baixa d'exposicions amb contacte visual a les runes, una planta passatge que comunica amb tot el nivell interior de l'illa del barri, unes plantes d'aules compartimentades, una gran sala-taller i una coberta de lluernaris amb una terrassa amb vistes. L'edifici capta la llum a través de les façanes, la coberta i el passatge. Render: Josep Solé

estat inicial

programa funcional

evolució

maqueta 1 (proposta prèvia)

maqueta 3 (proposta prèvia)

maqueta 2 (proposta prèvia)

maqueta 4 (proposta prèvia)

maqueta 4 (proposta prèvia)

maqueta 6 (proposta prèvia)

maqueta 7 (proposta prèvia)

implantació

planta baixa

planta passatge

planta tercera

vista plaça

secció transversal

secció longitudinal

maqueta final

maqueta final

sala exposicions

vestíbul

passatge

passatge

cafeteria

aula taller

aula

sala polivalent