Ivan Gas | Arquitecte

Centre de dia

i habitatges

Emplaçament: Palma de Mallorca

Any: 2010

Encàrrec: Concurs

Estat: Concurs

VITAL - VERD. Concurs presentat amb Pau Fuster i Manel Sánchez. La proposta venia marcada per la voluntat de crear uns espais alegres i verds a dos edificis existents que calia rehabilitar.

Comparteix

Compartir al Facebook Compartir al Twitter Compartir al Google Plus Compartir al Tumblr

Descripció

El concurs consistia en rehabilitar dos antics edificis d'habitatges i acondicionar

-los a un nou programa: centre de dia i habitatges per a gent gran. L'objectiu principal era el de generar uns espais alegres amb convivència d'elements vegetals. El cor de l'equipament esdevenia l'espai entre els dos blocs ja que és on s'abocaven les passeres i la planta baixa quedava coberta per una pèrgola-hort. Les bigues de la pèrgola eren franges de terra per cultivar al mateix moment que proporcionaven una ombra molt agradable per als jardins de planta baixa.

planta baixa

planta tipus

concepte d'envolvent

vista exterior

pati interior

pati interior

hort

habitació tipus

habitació tipus