Ivan Gas | Arquitecte

Museu-mirador

a Toledo

Emplaçament: Toledo

Any: 2010

Encàrrec: Concurs

Estat: Concurs

SINGULAR - CONCEPTUAL. Concurs presentat conjuntament amb Manel Sánchez i Pau Fuster en el qual el plantejament es basa en una enfatització de la verticalitat a través d'una secció tipus xemeneia.

Comparteix

Compartir al Facebook Compartir al Twitter Compartir al Google Plus Compartir al Tumblr

Descripció

El programa demanava una sala d'exposicions i un mirador a la ciutat en una superfície relativament petita en planta. El projecte va jugar a potenciar una fuga vertical mitjançant l'entrada de llum de forma zenital per una xemeneia, al llarg de la qual es suspenien tots els elements creant una exposició vertical. Una volumetria molt conceptual que amaga a  l'interior una secció més complexa. L'efecte tamís de tota la seva envolvent s'aconsegueix a través d'uns mòduls de gelosia ceràmica de colors disposats segons un esquema en alçat.

maqueta de l'entorn

planta

esquema concepte

vista plaça

alçat

secció

maqueta

vista interior

vista de la plaça

mòdul constructiu

mobiliari urbà